ul. Prawocheńskiego 5/1

10-720 Olsztyn
e-mail
ubezpieczenia@ubezpieczenia.i-net.pl

Ubezpieczenia
Na Miejscu

Biuro Ubezpieczeniowe
NA MIEJSCU - Olsztyn-Kortowo

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

tel. 0-89 523 46 35 (kortowski)

Tel. kom. 0-604 168 229

Tel. kom. 0-691 754 064

 


  • obsługa ubezpieczeń grupowych Pracowników i Doktorantów UWM w Olsztynie

  • indywidualne ubezpieczenia na życie i inwestycyjne dla dorosłych i dzieci

  • ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

  • ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą

  • ubezpieczenia zdrowotne

  • ubezpieczenia mieszkań, domów jednorodzinnych

  • podpisywanie umów z Otwartym Funduszem Emerytalnym (OFE II filar)

  • podpisywanie umów związanych z funduszami kapitałowymi

  • IKE - Indywidualne Konta Emerytalne.Telefony kontaktowe w innych dniach i godzinach:

Anna Zezula-Szpyra

tel. kom. 0-604 168 229 i 0-89 523 59 29

Joanna Pietrzyk

tel. kom. 0-691 754 064 i 0-89 524 00 56Biuro Ubezpieczeniowe "Na Miejscu"

ZAPRASZAMY

do naszego biura przy
ul. Prawocheńskiego 5/1
w Olsztynie-Kortowie,

tel. kortowski 523 46 35


strona znajduje się na serwerze firmy I-NET S.C. Olsztyn